Προφιλ

Εμπειρία & Εξειδίκευση

Για περισσότερα από 10 χρόνια η ManualCourses οργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια αναγνωρισμένων μεθόδων θεραπείας σε συνεργασία με παγκοσμίως αναγνωρισμένους καθηγητές του χώρου με βασικό γνώμονα την άμεση κλινική χρησιμότητα.

Σκοπός της εταιρείας είναι η επιλογή των κατάλληλων σεμιναρίων των οποίων η δομή να εξασφαλίζει τη λεπτομερή θεωρητική και πρακτική ανάλυση παρέχοντας τη δυνατότητα στους θεραπευτές να χρησιμοποιήσουν με ευκολία τις γνώσεις που θα αποκτήσουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις καθημερινές κλινικές προκλήσεις.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δεδούσης Χρήστος 

  • MSc in Advancing Practice – Specialist in Manipulative Physiotherapy
  • Neurac Instructor, CMT Approved Instructor